Sími: 868-5555
Hafðu samband | Stjórnun ehf. - Ráðgjöf og bókhald
Firmasala

Ráðgjöf við kaup og sölu fyrirtækja

                  mikil þekking, reynsla og menntun í viðskiptum

 

Aðstoð og ráðgjöf Stjórnunar ehf. við kaup og sölu fyrirtækja felst meðal annars í eftirfarandi:

 1. Verðmat fyrirtækis
  1. Viðskiptavildin metin til verðs
  2. Raunvirði annarra nettó eigna félagsins metið
  3. Aðrir þættir metnir til verðs
 2. Greining rekstrarins í fortíð og til framtíðar út frá SWOT
  1. Styrkleikar innri þátta fyrirtækisins
  2. Veikleikar innri þátta fyrirtækisins
  3. Ógnarnir í umhverfi fyrirtækisins
  4. Tækifæri í umhverfi félagsins
 3. Áreiðanleikakönnun
 4. Viðskiptaáætlun
 5. Aðstoð við gerð kauptilboða
 6. Aðstoð í samningaferli

 

Hvert fyrirtæki er einstakt og miðast söluferli við stærð og mismunandi þarfir.

Fullur trúnaður er að sjálfsögðu í öllu söluferlinu